işçi sağlığı

İşçi Sağlığı ve Güvenliği

Her proje başlangicinda, çalişanlarımız, teknik emniyet, çevre ve işçi sağliği konulannda eğitim almaktadırlar. Firmamızın her projede vazgeçilmez saydığı ve proje uygulama esnasında en önemli ilkesi, işçi sağliğı ve güvenliğidir. Bugüne kadar tamamlanmiş hiçbir projemizde kaza ve/veya yaralanmadan kaynaklanan işçi ve iş kaybı yaşanmamiştir

Yapılmakta olan kumlama ve kaplama işlerinin, çalışan personel için mümkün olan en emniyetli ve sağliıklı şekilde yapılabilmesi için dünya standartlarında açıkça belirtilmiş ve belgelenmiş olan kuralların şirketimiz bünyesinde eksiksiz olarak uygulanması çalışma prensiplerimizin başında yer almaktadır. Buna göre; Kumlama uygulamalarınin ifasi esnasında çalışan personele gerekli olan teknik bilginin ardından, uygulamada kullanılacak olan kompresör, kumlama ve hava kazanlarının son bağlantıları kontrol edilmekte, bağlantılar emniyet klemensleri ile birbirlerine sabitlenmektedir. Daha sonra personelin kullanacağı otomatik kumlama mandalı ve ünitesi (deadman handle), kumlama elbise ve maskesi , aşınmaya dayanıklı eldiven, ve çelik burunlu bot temin edilir.  Bunun ardından kumlama maskesine temin edilecek hava kurutucular (after cooler) ve seperatörler tarafindan arındırıldıktan sonra, maske havasının kullanılabilecek derecede temiz olduğu test edilmektedir. Hava şartlarına göre, özellikle sicak iklimlerde, maskelere klima kontrol üniteleri bağlanmakta bu sayede personelin soluduğu havanın derecesi ortam sıcaklığına göre ayarlanmaktadır. Kumlama işleminin yaplacağı alan uygulama esnasında emici ve üfleyici fanlar aracılığı ile temizlenmektedir.

Fanlar yardımı ile dışarı atılan toz ve aşındırıcı malzeme kalıntısı bulunan hava, suda filtre edilerek dış ortama karışması engellenmektedir. Bu tür uygulamalarda genellikle doğaya zarar veren aşındırıcı malzemelerin kullanılmamasina dikkat edilmektedir. Özellikle uygulamalarımızda doğal bir madde olan Lal taşi (Garnet) kullanmaya özen gösterilmektedir. Bu malzemenin geri dönüşüm ile birden fazla kullanılmasi ile atık malzeme oranı
minimum seviyede tutulmaktadır. Kullanımı biten aşındıricı malzemeler tekrar paketlenip atik boşaltma alanlarina ve/veya bağlı birimlerin belirlemiş olduğu bölgelere götürülüp stoklanmaktadir. Bir diğer uygulama metodu olan boya ve kaplama işlerinde, öncelikli olarak solumaya elverişli olmayan malzemeler tespit edilerek depolanmaktadır. Depo olarak kullanılacak alan, malzemelerin güvenlik veri bilgilerine göre iklimlendirilmekte ve hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Özellikle yanıcı ve patlayici olan malzemeler doğru ortamda stoklanip havalandirilmaktadır. Bu tür malzemelerin kullanımı esnasında personelimiz işaret ve/ve ya işaretçiler aracılığıyla bilgilendirilir. Uygulamaya başlanmadan önce tüm bağlantı elemanları kontrol ve test edilmektedir. Uygulama esnasında personelin temiz ve yeterli oksijen almasını sağlamak amaci ile uygulama yapılacak ortama göre doğrudan filtreli
boya maskeleri ve/ve ya oksijen sağlayic üniteler kullanılmaktadir. Özellikle kapal alanlarda yapılacak olan uygulamalarda personel mutlaka bir özetmen eşliğinde uygulama yapar ve uygulama süresi malzeme teknik bilgisine göre sınırlandırılır. Malzemelerin personel üzerindeki cilt iritasyonunu engellemek ve ciltle temasından kaçınması amacı ile boyaci tulumu (Tyvek) gibi özel giysilerin kullanılması zorunludur. Uygulama sırasında alzemelerin doğaya karişmasıni engellemek amacıyla personele sprey teknikleri ile ilgili eğitim verilmekte, bu sayede kaplama ve boya malzemesinin aşırı kullanımindan ortaya çıkabilecek çevre tehditleri en aza indirilmektedir. Özellikle, kullanılan ekipmanlarin solvent vb. maddelerle temizlenmesi esnasında uygulama alanina örtü serilmekte ve malzemelerin toprağa karışmasi engellenmektedir. Kullanılacak durumda olmayan ve kullanma süreleri
dolmuş olan kaplama ve boya malzemeleri ilgili birimlerin talimatı ve çevre kuralları doğrultusunda belirlenen bölgelerde imha edilmektedir.
Kumlama, boya ve kaplama uygulamalarında, özellikle yüksekte ve kapalı alanda (confined space) çalışma diğer uygulama türlerine göre daha fazla risk
taşımaktadır. Her türlü uygulamada 1 metreyi aşan yüksekliklerde emniyet kemeri ve bağlantı elemanlarının kullanılması uygulamalarimizda zorunlu tutulmaktadır Emniyet kemeri ve diğer elemanlarının kullanılamayacağı bölgelerde sepetli vinç ve/ve ya platformlu iskeleler kullanılmaktadır. Özellikle iskele kurulumu gerektiren bölgelerde sertifikalı iskele malzemesi ve kurulum ekibi bulundurulmaktadır. Geçerli etiketlemesi ve izinleri olmayan hiçbir ürün şirketimiz bünyesinde kullanılamaz Kapalı alan uygulamalarında teknik emniyet ekip ve ekiplerinin gerekli ölçümleri ve izinleri tamamlamalarının
ardından uygulama başlamaktadır. Hiçbir koşulda kapalı alan eğitimi olmayan personel çaliştirilamaz. Bütün eğitimleri tamamlanan personellerimiz, çalışma alanında gözetmen nezaretinde uygulama yapmaktadır. Kapalı alanlardaki temiz oksijen ihtiyacını karşılamak için ortam büyüklüğü ve hava giriş çaplarina göre emici ve üfleyici fanlar kullanilarak hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Bu uygulamanın yeterli olmadığı alanlarda ise oksijen sağlayicı üniteler kullanılmakta, ve her uygulama öncesi kapali alan testleri yapılmaktadir. Çalışma esnasında formen ve ekipbaşlarında acil durumlarda iletişimi sağlayacak telsiz ve/veya cep telefonu tertibatı bulundurulmakta ve sadece teknik emniyet konuları ile ilgili ayrı bir frekans atanmaktadır.

Tüm uygulamalarımız sertifikali inspektörler ve Süpervizörlerimizin nezaretinde yapilmakta, herhangi bir tehlike durumunda öncelikli müdahaleyi yapabilecek kapasite ve yeterlikte personel yetistirmekteyiz. Her tür iş grubunda olduğu gibi bizim bulunduğumuz sektörde de teknik emniyet
her türlü uygulamanin ve iş gücünün önünde yer almaktadır. İlke olarak; işin ve zamanın telafi edilebilecek bir yapıda olduğunu fakat insan hayatı ve sağliğının en ufak tehlikeye bile atılmayacak bir değere sahip olduğunu bilerek iş hayatımıza devam etmekteyiz.