İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Yapılmakta olan kumlama ve kaplama işlerinin, çalışan personel için mümkün olan en emniyetli ve sağlıklı şekilde yapılabilmesi için dünya standartlarında açıkça belirtilmiş ve belgelenmiş olan kuralların şirketimiz bünyesinde eksiksiz olarak uygulanması çalışma prensiplerimizin başında yer almaktadır. Buna göre;


Kumlama uygulamalarının ifası esnasında çalışan personele gerekli  olan teknik bilginin ardından, uygulamada kullanılacak olan kompresör, kumlama ve hava kazanlarının son bağlantıları kontrol edilmekte, bağlantılar emniyet klemensleri ile birbirlerine sabitlenmektedir. Daha sonra personelin kullanacağı otomatik kumlama mandalı ve ünitesi (deadman handle), kumlama elbise ve maskesi , aşınmaya dayanıklı eldiven, ve çelik burunlu bot temin edilir. Bunun ardından kumlama maskesine temin edilecek hava kurutucular (after cooler) ve seperatörler tarafından arındırıldıktan sonra, maske havasının kullanılabilecek derecede temiz olduğu  test edilmektedir. Hava şartlarına göre, özellikle sıcak iklimlerde, maskelere klima kontrol üniteleri bağlanmakta bu sayede personelin soluduğu havanın derecesi ortam sıcaklığına göre ayarlanmaktadır.


Kumlama işleminin yapılacağı alan uygulama esnasında emici ve üfleyici fanlar aracılığı ile temizlenmektedir. Fanlar yardımı ile dışarı atılan toz ve aşındırıcı malzeme kalıntısı bulunan hava, suda filtre edilerek dış ortama karışması engellenmektedir. Bu tür uygulamalarda genellikle doğaya zarar veren aşındırıcı malzemelerin kullanılmamasına dikkat edilmektedir. Özellikle uygulamalarımızda doğal bir madde olan Lal taşı (Garnet) kullanmaya özen gösterilmektedir. Bu malzemenin geri dönüşüm ile birden fazla kullanılması ile atık malzeme oranı minimum seviyede tutulmaktadır. Kullanımı biten aşındırıcı malzemeler tekrar paketlenip atık boşaltma alanlarına ve/ve ya bağlı birimlerin belirlemiş olduğu bölgelere götürülüp stoklanmaktadır.


Bir diğer uygulama metodu olan boya ve kaplama işlerinde, öncelikli olarak solumaya elverişli olmayan malzemeler tespit edilerek depolanmaktadır. Depo olarak kullanılacak alan, malzemelerin güvenlik veri bilgilerine göre iklimlendirilmekte ve hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Özellikle yanıcı ve patlayıcı olan malzemeler doğru ortamda stoklanıp havalandırılmaktadır. Bu tür malzemelerin kullanımı esnasında personelimiz işaret ve/ve ya işaretçiler aracılığıyla bilgilendirilir. Uygulamaya başlanmadan önce tüm bağlantı elemanları kontrol ve test edilmektedir. Uygulama esnasında personelin temiz ve yeterli oksijen almasını sağlamak amacı ile uygulama yapılacak ortama göre doğrudan filtreli boya maskeleri ve/ve ya oksijen sağlayıcı üniteler kullanılmaktadır. Özellikle kapalı alanlarda yapılacak olan uygulamalarda personel mutlaka bir gözetmen eşliğinde uygulama yapar ve uygulama süresi malzeme teknik bilgisine göre sınırlandırılır. Malzemelerin personel üzerindeki cilt iritasyonunu engellemek ve ciltle temasından kaçınması amacı ile boyacı tulumu (Tyvek) gibi özel giysilerin kullanılması zorunludur.

Uygulama sırasında malzemelerin doğaya karışmasını engellemek amacıyla personele spray teknikleri ile ilgili eğitim verilmekte, bu sayede kaplama ve boya mazlemesinin aşırı kullanımından ortaya çıkabilecek çevre tehditleri en aza indirilmektedir. Özellikle, kullanılan ekipmanların solvent v.b maddelerle temizlenmesi esnasında uygulama alanına örtü serilmekte ve mazlemelerin toprağa karışması engellenmektedir. Kullanılacak durumda olmayan ve kullanma süreleri dolmuş olan kaplama ve boya mazlemeleri ilgili birimlerin talimatı ve çevre kuralları doğrultusunda belirlenen bölgelerde imha edilmektedir.


Kumlama, boya ve kaplama uygulamalarında, özellikle yüksekte ve kapalı alanda (confined space) çalışma diğer uygulama türlerine göre daha fazla risk taşımaktadır. Her türlü uygulamada 1 metreyi aşan yüksekliklerde emniyet kemeri ve bağlantı elemanlarının kullanılması uygulamalarımızda zorunlu tutulmaktadır. Emniyet kemeri ve diğer elemanlarının kullanılamayacağı bölgelerde sepetli vinç ve/ve ya platformlu iskeleler kullanılmaktadır. Özellikle iskele kurulumu gerektiren bölgelerde sertifikalı iskele malzemesi ve kurulum ekibi bulundurulmaktadır. Geçerli etiketlemesi ve izinleri olmayan hiçbir ürün şirketimiz bünyesinde kullanılamaz.


Kapalı alan uygulamalarında teknik emniyet ekip ve ekiplerinin gerekli ölçümleri ve izinleri tamamlamalarının ardından uygulama başlamaktadır. Hiçbir koşulda kapalı alan eğitimi olmayan personel çalıştırılamaz. Bütün eğitimleri tamamlanan personellerimiz, çalışma alanında gözetmen nezaretinde uygulama yapmaktadır. Kapalı alanlardaki temiz oksijen ihtiyacını karşılamak için ortam büyüklüğü ve hava giriş çaplarına göre emici ve üfleyici fanlar kullanılarak hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Bu uygulamanın yeterli olmadığı alanlarda ise oksijen sağlayıcı üniteler kullanılmakta, ve her uygulama öncesi kapalı alan testleri yapılmaktadır. Çalışma esnasında formen ve ekipbaşlarında acil durumlarda iletişimi sağlayacak telsiz ve/ve ya cep telefonu tertibatı bulundurulmakta ve sadece teknik emniyet konuları ile ilgili ayrı bir frekans atanmaktadır.


Tüm uygulamalarımız sertifikalı İnspektörler ve Süpervizörlerimizin nezaretinde yapılmakta, herhangi bir tehlike durumunda öncelikli müdahaleyi yapabilecek kapasite ve yeterlikte personel yetiştirmekteyiz. Her tür iş grubunda  olduğu gibi bizim bulunduğumuz sektörde de teknik emniyet her türlü uygulamanın ve iş gücünün önünde yer almaktadır. İlke olarak;

İşin ve zamanın telafi edilebilecek bir yapıda olduğunu fakat insan hayatı ve sağlığının en ufak tehlikeye bile atılmayacak bir  değere sahip olduğunu  bilerek iş hayatımıza devam etmekteyiz.