Kalite Kontrol

Ekipman, çelik yapı, tank, borulama ve beton yapılar üzerinde yapılan yüzey hazırlığı, boya, kaplama ve yalıtım uygulamaların spesifikasyonlara ve standartlara uygunluğu saha ve atölye uygulamaları esnasında ve sonrasında kontrol edilir. Bu kontroller uygulamanın kontrolü yanında işveren tarafından kabul gören bazı testleri de gerektirir. Yüzey ve kaplama kalınlığı ölçümü, hava şartları kontrolü v.b gibi tesler darbesiz gruba, MEK testi, yapışma (Pull Off), çizme (cross cut) v.b testler ise darbeli test grubuna girmektedir. Bu tür test uygulamaları uluslararası standartlara göre sertifikalı inspektörler tarafınıdan standartlara uygun şekilde yapılmalıdır.